Tải Power Cleaner - tăng tốc điện thoại và diệt virus

Tải ứng dụng Power Cleaner - tăng tốc điện thoại và diệt virus lên tới 180%
Power Cleaner là một ứng dụng dọn dẹp dung lượng nhẹ, hanh chóng, miễn phí và bao gồm tất cả các chức năng: dọn dẹp, bộ nhớ tăng cường, tối ưu thiết bị & quản lý App
Điểm nổi bật của Power Cleaner

- Dung lượng: chỉ chiếm 1.5MB kích thước lưu trữ của bạn.
- Tốc độ: có công cụ quét và xóa những file rác ở tốc độ ánh sáng.
- Miễn phí: Hoàn toàn là quảng cáo sạch miễn phí.